آخــــریـــن " ســــواری بر دوش بابا

"آخــــریـــن " ســــواری بر دوش بابا
افسران - "آخــــریـــن " ســــواری بر دوش بابا

"محمد حسین" بر روی مرکب پدر نهاده شده است تا همگان بدانند آنکه اینک بر دوش مردم، تا دروازه‌های بهشت بدرقه می‌شود، «رحیق مختوم» را نه به «بهـــــــــانه» که با بهـــــایی سنگین به دست آورده است.

شهدا با تمام وجود از هستی خود گذشتن

از زن و فرزند گذشتن

از مال و زندگی ئذ ئنیا گذشتن تا به رحیق مختوم برسند .

/ 0 نظر / 7 بازدید