بت مگویید شکستیم

بت مگویید شکستیم ، که «بتگر» باقیست ...
افسران - بت مگویید شکستیم ، که «بتگر» باقیست ...

گرچه مرحب سپر انداخته خیبر باقیست
بت مگویید شکستیم که بتگر باقیست
لاله این چمن آلوده [به] رنگ است هنوز
سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز ...

/ 1 نظر / 17 بازدید
محسن محقق

ای کاش تمام شعر استاد را میگذاشتید. بازم ممنون