گفتمان امام یعنی این ؟

حقا که خطبه ی حیدری داری

منطق مقاومت ما این است !

عزیزانم منطق مقاومت و گفتمان امام در کدام یکی از کاندیدها وجود دارد .

بعضی ها نیامده چراغ سبز به مزدوران خارجی نشان داده اند و دوران سیاه هسته ای ایران را با افتخار از آن یاد می کنند . برخی ها برای جذب دل خارجی ها حرف از تغییر در روابط خارجی را می دهند یعنی منطق مقاومت منطق غلطی است اما این منطق درست مقاومت منطقی است که شهدا به ما آموخته اند . زیرا آن جملات در واقع همان حرکت هایی است که به فرموده آقا جدول دشمن را پر می کند و دشمن برای آنها کف می زند و بجای توبه با حرف از گفتمان ذلت جویانه دارند . 

تل اویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد ...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید