# شهیدان

شهیدان

شهیدان یـادمان باشد شهیدان زنده اند                  تا ابد اِستـــاده وپاینـــده اند یــادمان باشداگرکوبنــده ایم                   بانفس هایشهیدان زنــده ایم یادمان باشدکه ما،دل، شسته ایم          ... ادامه مطلب
/ 161 نظر / 278 بازدید