سخن پدر شهیدی که بعد از دیدن استخولن فرزندش چنین گفت :

جنازه پسرشونُ که آوردند چیزی جزء دو سه کیلو استخون نبود
افسران - جنازه پسرشونُ که آوردند چیزی جزء دو سه کیلو استخون نبود

پدر سرشو بالا گرفت و گفت :حاج خانم غصه نخوری ها !!!
دقیقا وزن همون روزیه که خدا بهمون هدیه دادِش ....

/ 1 نظر / 4 بازدید
f.kh

ممنون از وب قشنگی که داشتی امیدوارم موفق باشید