«ایستادن ِ امیدوارانه»؛

 

«ایستادن ِ امیدوارانه»؛آقا6.jpg

ما تا آخرین نفس بنا داریم بایستیم،

تا آخرین قطره‌ی خون‌مان را هم خواهیم داد.

ما البته اگر پایش بیافتد تا آخرین قطره خون را می‌دهیم

اما میدانیم به آخرین قطره خون نمیرسه...

/ 0 نظر / 8 بازدید