پاسخ عاشورا

عاشورا پاسخ ،تمام سوال ها را داد از خانه نشینی علی گرفته تا غیبت مهدی!
افسران - عاشورا پاسخ ،تمام سوال ها را داد از خانه نشینی علی گرفته تا غیبت مهدی!

انبیا هنوز که هنوز است
شبهای جمعه راهی کربلا می شوند...
تا در کلاس درس خداشناسی حسین شرکت کنند!

/ 0 نظر / 5 بازدید