با التماس

فقط با التمــاس !
افسران - فقط با التمــاس !

هم قد گلوله توپ بود !
گفتم: چه جـوری آمـدی اینـجا ؟!
گفت: با التـماس !
- چه جـوری گلوله را بلـند می کنی میـاری ؟
- با التـماس !
به شوخـی گفتم: میدونـی آدم چجوری شهید میـشه ؟
لبخـندی زد و گفت : با التمــاس !
تکه های بدنش رو که جمــع می کــردم...
فهـمـیدم خیلــی الـتـماس کـرده !!

/ 2 نظر / 6 بازدید
حسین

سلام از اینکه سر زدین ممنون وبلاگ پرمحتوایی دارین به فرموده حضرت آقا: امروز زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست درود بر شما که شهید وار زندگی میکنید یاعلی خدانگهدار و یاورتان باد التماس دعا

سلام ممنون که سر زدین یاعلی مدد