بزبان خوش...

بزبان خوش...
افسران - بزبان خوش...
فی قَولِهِ «قُولُوا لِلنّاسِ حُسنا» قال: قُولوا لِلنّاسِ أحسَنَ مَا تُحبّونَ أن یُقالَ لَکُم، فَاِنَّ اللّه‏َ عزَّوَجلَّ یُبغِضُ .....درباره این گفته خداوند که «با مردم به زبان خوش سخن بگویید» فرمود: بهترین سخنی که دوست دارید مردم به شما بگویند، به آنها بگویید، چرا که خداوند، لعنت کننده، دشنام دهنده، زخم‏ زبان زن بر مؤمنان، زشت‏ گفتار، بدزبان و گدای سمج را دشمن میدارد و با حیا و بردبار و عفیفِ پارسا را دوست دارد.

(امالی صدوق، ص 326)

/ 0 نظر / 86 بازدید