موقع برگشتن اسرائیلی نیست

موقع برگشتن اسرائیلی نیست
افسران - موقع برگشتن اسرائیلی نیست خخخخخ

مجری برنامه ی تلویزیونی :
اگه هواپیمای اسرائیلی وارد خـــاک ایران بشه و 5 تا موشک بنـــدازه
ایران چیـــکار میکنه

سر لشکر جعفــــری:
مهم نیست چنتــــا موشک مینــــدازه...
یا کجـــا میندازه مهـــم اینه که موقع برگشت هواپیمـــا , دیگه اسرائیلـــی وجـــواد نداره که بخواد فـــرود بیاد ...

/ 0 نظر / 7 بازدید