هشدار تکان دهنده.......

هشدار تکان دهنده.......
افسران - هشدار تکان دهنده.......
آقای هاشمی و روحانی و دیگر کاخ نشینان تا آن روزی که مردی از جنس ملت که او را فرزند ملت می دانستند بر سر دولت بود تمام کار او را صدقه و گدا پروری می دانستید و حال آنکه رهبری کرارا فرمود ایشان کسی بود که شعارهای انقلاب را سر دست گرفته و به آن افتخار می کند اما شما طاغوتیان و کاخ نشینان به ملت خیانت کرده و فشار اقتصادی را بر ملت متحمل کرده اید .
/ 0 نظر / 33 بازدید