آقا

آقا اجازه!
افسران - آقا اجازه!

آقا اجازه! دست خودم نیست خسته ام
در درس انتظار من صف آخر نشسته ام
در این کلاس عاطفه معنا نمی دهد
اینجا کسی برای تو برپا نمی دهد

/ 0 نظر / 29 بازدید