حلول ماه ربیع الاول مبارک باد

آپلود عکس

خداوندا در اول ربیع اول دلهای ما را با ربیع جانها که قرآن ناطق

امام برحق وقرآن صامت که سراسر نور است متصل بفرما


شد ربیع از نو نمایان ،یوسف ما نرسید

آن گل ز گلزار زهرا نرسید

که خبر دارد ازاو ،که نشان آرد از او

گل بریزد به رهش کان دلبر دلها نرسید

دیده گریان حال پریشان مویه کنان

کای چرا یارب طبیب درد ها نرسید

دربگشاییم ونشینیم روبرو ومنتظر

این چه کنعانیست که وعده فردا نرسید


 

/ 0 نظر / 8 بازدید