خطاب به داعش ها

قسمت شود به نیت شش ماهه ات حسین تنها به قصد حنجرشان ماشه میکشیم ...
افسران - قسمت شود به نیت شش ماهه ات حسین  تنها به قصد حنجرشان ماشه میکشیم ...
/ 1 نظر / 25 بازدید
پاسدار گمنام

تو می‌بینی که روزی در کشاکش به زنجان می‌روم بهر سفارش بسازم خنجری نیش‌ش ز پولاد همی آن‌را کنم در قلب داعش