پرسمان با شهدا ( سری سوم )

11- شهید چیت‌سازان: چگونه ازسیم خاردار دشمن رد شویم؟

کسی می‌تواند در شب عملیات از سیم خاردار دشمن رد بشود، که به سیم خاردار نفسش گیر نکرده باشد.

شهیداحمد کاظمی:

12- چه کنیم در مسئولیت خیانت نکنیم؟

اگر می‌خواهیم خدمت کنیم، ودر مسئولیت خود خیانت نکنیم،راهی جز اینکه یک شهید زنده باشیم نداریم.

13- چرا عده‌ای امام گذشته را عاشقند نه امام حاضر را؟

عده‌ای امام گذشته را عاشقند نه امام حاضر را! چون امام گذشته را هرگونه بخواهند تفسیر می‌کنند،

 اما امام حاضر را باید مطیع بود. کوفیان هم عاشورا را اینگونه رقم زدند.

شهید مطهری:

14- حجاب چیست؟

حجاب مصونیت است، نه محدودیت

15- چه چیزی را باید بیاموزیم؟

اندیشیدن را بیاموز ، نه اندیشه را

با تشکر از : شعبانعلی حیدریان

/ 0 نظر / 9 بازدید