اوصاف رئیس جمهور از زبان رهبری

رییس جمهور باید با اخلاص، با نشاط، شاداب، شجاع، مردمی و انقلابی باشد
افسران - رییس جمهور باید با اخلاص، با نشاط، شاداب، شجاع، مردمی و انقلابی باشد

رییس جمهور باید با اخلاص، با نشاط، شاداب، شجاع، مردمی و انقلابی باشد
“مردم باید با چشم باز در این صحنه ی مهم حاضر شوند و ان شاءاللَّه خدای متعال کمک کند و دلهای مردم را
هدایت کند تا فرد با کفایت، شجاع، با اخلاص، دارای روح مردمی، شاداب و با نشاط، مؤمن به هدفها و
ارزشهای انقلاب، مؤمن به مردم، مؤمن به نیروی مردم و معتقد به حق مردم را انتخاب کنند؛ این مهمترین بخش
مشارکت عمومی مردم در امسال است.”

/ 1 نظر / 7 بازدید