شهید چمران


من دنیا را طلاق دادم.

خدای بزرگ مرا در آتش عشق و محبت سوزاند.

مقیاس‌ها و معیارهای جدید بر دلم گذاشت و خواسته‌های عادی و مادی و شخصی در نظرم حذف شد.

روزگاری گذشت که دنیا و مافیها را سه طلاقه کردم و از همه چیز خود گذشتم.

از همه چیز گذشتم و با آغوش باز به استقبال مرگ رفتم و این شاید مهمترین و اساسی ترین پایه پیروزی من در این امتحان سخت باشد.

شهید دکتر مصطفی چمران

/ 0 نظر / 3 بازدید