فرازی از وصیت نامه شهید تورجی زاده

تندتر از ولایت فقیه نروید که پایـتان خرد می شود
افسران - تندتر از  ولایت فقیه نروید که پایـتان خرد می شود

قسمتی از وصیت نامه شهید تورجی زاده

تندتر از امـــام (و ولایت فقیه) نروید که پایـتان خرد می شود
از امام هم عقـب تر نمانید که منحــرف می شوید ...
می گفت: حول یک محور بروید. یک مثال نظامی هم می زد.
ببینید!شبها که می رویم رزم شبانه یک بلدچی جلوی ستون است. فقط او راه را می شناسد. مابقی افراد حتـــی فرمـــانده، پشت سر
اوست ... این بلدچی راه را رفته و برگشته.
اگر تندتر از او حرکت کنیم روی مین می رویم!
اگر هم عقب تر بمانیم، یا اسیـــر می شویم یا کشتــه ...
ما الان در کشورمان یک بلدچی داریم، که همه باید پشت سر او باشند. او کسی نیست .جز رهبــر ما

/ 0 نظر / 67 بازدید