برای سلامتی اون مادری که .....

افسران - برای سلامتی اون مادری که ،پسر دست گلش رو فرستاد تا حرف رهبرش زمین نمونه

 

 

 

برای سلامتی اون مادر که شبا نخوابید تا تو راحت بخوابی
برای سلامتی اون مادر که کهنه پوشید تا تو تازه بپوشی
برای سلامتی اون مادری که ،پسر دست گلش رو فرستاد تا حرف رهبرش زمین نمونه
به سلامتی اون مادری که وقتی پسرش رو،روی دستا آوردن فقط گفت ، پسرم شهادتت مبارک
صلوات

/ 0 نظر / 4 بازدید