زندگینامه شهیددکتر چمران:

زندگینامه شهیددکتر چمران:

1.دکترای فیزیک پلاسما از برکلتی امریکاگرفت و 12نفردرجهان مفتخر به این رشته شدندو دکتر پروازی

2.سال 49 به دعوت امام موس صدر به لبنان آمد وتشکیل سازمان امل و هنرستان شبانه روزی داد .

3.اولین ورود به وسط تانکهای اسرائیلی و انفجار تانکها وسفر مرحوم سید احمد آقا سالی 3-2 بار به جنوب لبنان(عکس از تانکهای اسرائیلی)

4.مبارزه با 3 جریان (داخل لبنان فالانژهاو مارکسیستها ،اسرائیل وشاه) وغیاباً محکوم به اعدام شد.

5.ورود به ایران29 بهمن سال 57 با یک گروه 92 نفره ودودیدار(خصوصی وعمومی) با امام(ره)دیدار خصوصی

 به اتفاق نبی بری، شیخ مهدی شمس الدین، سید حسین حسینی ودیدار عمومی  با گروه 92 نفره

6.امام فرمودنددر ایران بمانید،دکترماند. ورودش از لبنان با یک ساک که به سرقت رفت وزندگی اش در زیرزمینی نخست وزیری جای رانندگان بود.

7.مسئولیت فرماندهی جنگهای نامنظم، معاون نخست وزیر، وزیر دفاع، نماینده امام(ره) در ارتش، نماینده مجلس ودرتبلیغات نمایندگی هیچ هزینه ای نداشت و بیش از یک میلیون رأی به مجلس را یافت.

8.تشکیل هسته مرکزی سپاه و برگزاری 2 دوره آموزشی خنثی سازی غائله مریوان

9. فرود در وسط دشمن با هلی کوپتر در جریان پاوه و24ساعت جنگید و حلقه محاصر را شکست و 15 هزار نفر را از محاصره نجات داد.

10. ولادت 1311 از تهران ،شهادت در دهلاویه در 31 خرداد سال 1360 ومزارمطهرگلزاربهشت زهرا تهران

/ 0 نظر / 3 بازدید