بسیج

بسیج ؛ شاهکاری که سوریه را از سقوط نجات داد

لشگر مخلص خدا ایران ، عراق ، لبنان و سوریه نمی شناسد بلکه بسیج میقات پابرهنگان است .

افسران - بسیج ؛ شاهکاری که سوریه را از سقوط نجات داد
/ 0 نظر / 32 بازدید