آقا جان بیا

مهدی جان سالهاست آمدنت را به انتظار می نشینم و سالهاست که دیدگان منتظرم به طلوع روشن تو خیره مانده است با حس غریب حضورت در نبودنت ، انس گرفته ام ای همدم لحظه های تنهایی ام ، این اشک فراق توست که پهنای صورتم را برای خیر مقدم تو ، فرش می کند مهدی جان صبح های غیبتت ، غروب ندبه های دلتنگیست و کمیل سجاده های ارادتم را به نجوای توسل نامت دخیل می بندم و شمارگان نفسهایم دانه های تسبیح انتظار را به پای ظهورت بی قرار می سازد بیا که رویای رؤیت رویت ، تلاطم شب های بیداری من است ای آقای من ، مهدی جان
بیا که آمدنت را انتظار ، کافی نیست. سلا متی و تعجیل در فرج مهدی فاطمه (عج) صلوات

/ 1 نظر / 3 بازدید
عاشق کوهستان

فداش بشم الهی ...[قلب] آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا بسلامت دارش ...