از عهده شکر بر نمی آییم...

از عهده شکر بر نمی آییم...

اگر شبانه روز تسبیح به دست بگیریم...
و فقط خدا را شکر کنیم که چنین رهبری به ما داده...
ولله معتقدم از عهده شکر این نعمت بر نمی آییم...


علامه حسن زاده آملی

599254_499731363452747_266466930_n.jpg

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
عابدی

به نام خدا تقدیم به آقا سینه سوزوسینه چاک رهبریم/درصف جانبازیش مابرتریم سفره مان خالی ولی نان می دهیم/گربگویدآن همه جان می دهیم (عابدی)