کاندیدای اصلح

 
افسران - تقوا یعنی رد مهر روی پیشانی‌ات را با تغییر مدل موهایت بپوشانی!! تقوا یعنی من من نکردن در مناظره!

تقوا یعنی رد مهر روی پیشانی‌ات را با موهایت بپوشانی!
تقوا یعنی در مناظره به دولت آینده اشاره کنی و هرگز نگویی در مجلسی که من رئیسش بودم، در شهرداری که من مسئول بودم، در دولتی که من فلان بودم، در دولتی که من وزیر نفت بودم، در نیروی انتظامی که من فرمانده اش بودم!!

/ 0 نظر / 8 بازدید