جای خالیت چه میکند با "مـــــــــــ ادر... "

جای خالیت چه میکند با "مـــــــــــ ادر...

روحانیون و طلبه عَلَمِ هدایتند .

شرمنده از تو و همرزمانت که فقط تأسف فراق شما برای ما مانده است نه پیمودن مسیر حق مدار شما .

ما تا آخرین نفس ایستاده ایم

افسران - جای خالیت چه میکند با "مـــــــــــ ادر... "
/ 1 نظر / 6 بازدید
پاسدارگمنام

از نسل “خلیلی”، به “علی” معطوفی در خوی تو نیست خلق و خوی کوفی مانند حسین حنجرت را دادی تو نیز شهید امر به معروفی