امام خمینی(ره): مبارزه‌ای که الآن بین کفر و اسلام است

امام خمینی(ره): مبارزه‌ای که الآن بین کفر و اسلام است، این منازعه بین ما و امریکا نیست، بین اسلام است و کفر.
افسران - امام خمینی(ره): مبارزه‌ای که الآن بین کفر و اسلام است، این منازعه بین ما و امریکا نیست، بین اسلام است و کفر. اگر امریکا بخواهد یک غلطی بکند...

jmaliahmadامام خمینی(ره):
مبارزه‌ای که الآن بین کفر و اسلام است، این منازعه بین ما و امریکا نیست، بین اسلام است و کفر.
اگر امریکا بخواهد یک غلطی بکند، مردم بنشینند همینطور نگاه کنند که آقا بیایند و چتربازهایشان بیایند.
امتحان کنند، بیایند ببینند چطور می‌توانند این کار را بکنند؟
تمامشان را از بین خواهیم برد.
و خودمان هم کشته می‌شویم.
آنها را هم از بین می‌بریم.

کسی خیال نکند که اگر ایران شکست بخورد، خودش باقی می‌ماند.
اگر ایران شکست بخورد شرق شکست خورده است.
اگر ایران شکست بخورد مستضعفین شکست خورده‌اند.

باید همه با هم متصل، متحد، با هم قیام کنیم و این جرثومه فساد را از تاریخ بیرون کنیم.

/ 0 نظر / 26 بازدید