اگر هاشمی بیاید تحریم ها شدید تر می شود

 روزی مسیر دشمن ستیزی را از عاشقانی آموختیم که سرشان شکست اما سرشکسته نبودند آن مکتب ، مکتب سیدالشهدا بود  .

شعار شهدا هیهات من الذله بوده است .

ایران زمانی هسته ای شد که به آرمان و  مکتب شهدا دل بست و مقابل همه دشمنان ایستاد .

 اگر امروز همه ی دشمنان از فردی تبلیغ می کنند همچون زبیر دوران خاتم الانبیاء لقب  سیف الاسلام را داشته است در دوران روح الله  اما فرزندش او را خسر الدنیا و الآخره کرد و مقابل ولی زمان خود نامه ای بدون سلام و فرمانده فتنه شد .

منش رفتاری ما منش کسانی است که برا رسیدن به ایستادگی پای خود را ، دست خود را ، جان خود را داده اند .              ماایستادهایم                           یاعلی 

/ 0 نظر / 4 بازدید