حــدیـــث شـهــادت "شـنـیــدنـــ ی " اســـت

حــدیـــث شـهــادت "شـنـیــدنـــ ی " اســـت
افسران - حــدیـــث شـهــادت "شـنـیــدنـــ ی " اســـت

حــدیـــث شـهــادت شـنـیــدنـــی اســـت
حـدیــث دیــــــدار اســـت
دیــــــدار دوســــت
آنــــهــا کـــه هـمـیـــشــــه در حـضــــور حـــق انــــد…..
و آنـــان کـــه بـــه دیــــدار یـــار رفـتـــــه انـــــد
گـــوش جـــانــشــــان بــا حــدیـــث شــهـــادت، اُنــــس هـــــا دارد…..
اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک ….

/ 0 نظر / 5 بازدید