سردار آسمانی

افسران - سردارآسمانی

sarbaz41طرح نوشت:چه زیبا گفت عکاس مسلمان
قاسم سلیمانی، این یاور مظلومان و این شهید زنده را بُکشید که شهادت سال‏هاست انتظار حاج قاسم را می‏کِشد.
حاج قاسم را بُکشید؛ اگر از حرزِ دعای مادرانِ شهدا عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از دیوارِ بلندِ سکوتِ جانبازهایی که سال‌هاست خانه‌نشین شده‌اند، عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از طلسمِ نگاه همسری که سال‌هاست خیره به در مانده، عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از اُبهّتِ نگاهِ پدرانِ شهید عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از طاقِ دست‌های دعای پسرانِ پدر ندیده عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از سایه‌ی غربتِ دخترهای پدر از دست داده عبور کردید.
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از …
حاج قاسم را بکشید؛ اگر از روی جنازه‌ی میلیون‌ها بسیجیِ شیعه در سراسر دنیا عبور کردید.

/ 0 نظر / 7 بازدید