پرسمان با شهدا ( سری دوم )

6- شهید عراقی: شهید شوید، چه میکنید؟

اگر مرا شهید کنید، در قیامت شفاعتت می‌کنم..

7- شهید شوشتری: فرق دیروز و امروزمان چیست؟

دیروز از هر چه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم، آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز،

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود، جبهه بوی ایمان می‌داد و اینجا ایمانمان بو می‌دهد.الهی نصیرمان باشی تا بصیر گردیم، بصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم.

8- شهید مجید محمدی: چه پیامی دارید؟

 ما که رفتیم از دار دنیا چیزی ندارم جز یک پیام، قیامت یقه‌تان را می‌گیریم اگر ولی فقیه را تنها بگذارید.

9- شهید محمد سلیمان‌نژاد: چه کسی مستحق عذاب خداوند است؟

به هر کس اجازه افراشتن علمی را به نام انقلاب و امام در هر دیاری ندهید، که این انقلاب نه ایرانی بلکه اسلامی است و در نتیجه با محدود کردن آن ایجاد تفرفه ننمایید، که هر کس چنین کند یقیناً مستحق عذاب خداوند خواهد بود.

10- شهید جواد احمدی: بادوستان ودشمنان چه رفتاری داشته باشیم؟

آن چنان رفتار کنید که دوستان ما برای انجام دادن حق با ما دوست شوند و دشمنان ما هم به خاطر انجام دادن حق با ما دشمن باشند

با تشکر : شعبانعلی حیدریان

/ 0 نظر / 7 بازدید