شهید مظلوم دکتر بهشتی

بهشتی یک ملت بود برای این ملت/یادش گرامی و راهش پاینده باد
افسران - بهشتی یک ملت بود برای این ملت/یادش گرامی و راهش پاینده باد

ما در زیر بار سختی ها و مشکلات و دشواری ها قد خم نمیکنیم.ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند.تنها موقعی سر پا نیستیم که یا کشته شویم و یا زخم بخوریم وبه خاک بیفتیم و الا هیچ قدرتی پشت ما را نمی تواند خم کند

/ 0 نظر / 5 بازدید