امانت کربلا

امانت کربلا
افسران - امانت کربلادیروز پدران وبرادران ما درصف خون وحماسه ایستادند تا بمانیم…..!  امروز آمده ایم تاامانت کربلا رابه عاشورائیان برسانیم ، دیروز کلاشینکف بودومین شهادت و امروز قلم و اندیشه وعشق! جهاد بابی است که خداوند جز بر خواص خود نمی گشاید و جهاد تا آخرین نفس ادامه دارد….
/ 0 نظر / 7 بازدید