خبر فوری

ارسال فوری و سراسری !!!
افسران - ارسال فوری و سراسری !!!

برای40ساعت رسانه مقاومت باشیم. نیاز به نشر گسترده:
رهبرانقلاب:کسی انتخاب شودکه "دشمن ازآمدن او خوشحال نمی شود."
رسانه های آمریکایی:
"اگر جلیلی رئیس جمهور ایران شود،برای آمریکا فاجعه بار خواهدبود."

/ 0 نظر / 5 بازدید