وصیت کرده بود دستهایش را از تابوت بیرون آورند

شهیدی که وصیت کرده بود دستهایش را از تابوت بیرون آورند
افسران - شهیدی که وصیت کرده بود دستهایش را از تابوت بیرون آورند

شهید سیدعبدالظریف تقوی سوق، از سادات رضاتوفیق سوق (تیره احمدی)، جوانی مهربان و باتقوا سمبل اخلاق بود. در وصیت نامه اش نوشته شده بود: دستهایم را از تابوت بیرون بیاورید تا همه بدانند که آدمی با دست خالی از دنیا می رود. شهید متولد 1341 است.

/ 0 نظر / 6 بازدید