شهید بایرام(مصطفی)کریمی

شهید بایرام(مصطفی)کریمی
ما براى خاک نمى‏ جنگیم،جنگ ما براى سجده است
شهید بایرام(مصطفی)کریمی: ما براى خاک نمى‏جنگیم ، جنگ ما براى سجده است ، هدف عامل حرکت انسان مى‏ باشد و لذا آفرینش انسان نیز بر اساس هدفى خاص بوده است.

ما براى خاک نمى‏ جنگیم،جنگ ما براى سجده است

/ 0 نظر / 28 بازدید