به پیشگاه پهلوانان راسیتن وطن.

سلام ای ساده ترین، ای حل شده ی معمای تاریخ. ای پایان رنج دوری. تو پاسخ این رازی هزار ساله ایه نهان شده در پس پرده ای به ضخامت تنهایی و بی یاوری. پرده ای که دستی مردانه می طلبد برای دریدنش. دستی که شهامت افشای راز عاشقی را داشته باشد. شهامت رسوایی. آری سلام می کنیم به رسم آغاز زیارت نامه ها، به تو، ای باز مانده ی نسل برگزیده . به تو ای آخرین فرمانده و بیعت ایستادگی می بندیم تا نفسی در سینه هست دست از جهاد نمی کشیم چه دیروز و جهاد اصغر چه امروز و جهاد اکبر. بیعت می بندیم به جهاد با نفس و عهد می کنیم در محضرت با شهیدان راه تو به ترک گناه. عهد می بندیم به عبور از میدان مین های هوا و هوس که دشمن نفس بر سر راه دلمان تا رسیدن به تو کاشته است، ما چون تخریبچی ها جسم خواهش هایمان را بر این مین های مزاحم می اندازیم تا معبری باز شود برای پرواز روحمان تا محضر شما.در سرزمین گلبرگ های پرپر شده شقایق , همراه با سبزه های هم نوا با ناله نسیم , رو به قبله گل ها باید سلام کرد.
باید سلام کرد بر آنانی که در آخرین فراز زییارتنامه خود به زیارت سبزترین سیرت و سرخ ترین صورت تاریخ نائل شدند .
باید سلام کرد بر زمزمه جاری رودها , با پاهای برهنه.
آری اینجا کربلای سینه سُرخانی است که آمدن و رفتنشان یه رویایی بیش نبود , رویایی کوتاه و شیرین.

مرد میدان وطن یادت بخیر                  لاله ی دشت ودمن یادت بخیـر

داستــان پهلوانان وطــن                    وان حماسه تن به تن یادت بخیر  

زاغ هادر حسـرت نام تواند                  بلبل باغ وچـــمن یادت بخیـر  

گفتگوهای شب هنـگامه را               رازهای تومـــن یادت بخیـــر  

مهرورزی باپلاک نیمـه بود                 دست وپاسربی بدن یادت بخیـر  

جان من برخیزتایادی کنیم                بوی یاس ویاســمن یادت بخیر  

مانده ام بااین همه مهرخدا              ای صفـای انجــمن یادت بخیـر  

شعرمن شورشهیدان است وبس             نعره ی تکبیــرزن یادت بخیـر  

تازگی ها مست چشمانت شدم              توکجایی؟ سیمتن یادت بخیــر  

خنده هایت مانده برلوح دلم               سرمه ی چشم سخن یادت بخیـر  

درشلمچه غنچه هاپرپرشدند             پیکـربی پیــرهن یادت بخیــر  

پهلــوان راستین باشدشهید             ای شهیـدبی کفن یادت بخیــر

                                  جوادعابدی ، اردیبهشت 92

/ 0 نظر / 6 بازدید