قدمگاه مهدی

افسران - جایی که مهدی(عج) قدم می گذارد

سردار شهید محسن وزوایی در مورد جلوه ی امداد غیبی در عملیات بازی دراز می گوید: « هنگامیکه ما قله را فتح کردیم. حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ عراقی را در همان جا اسیر کردیم . در حین تخلیه ی اُسرا ، یکی از افسران عراقی ، مُصرّانه خواستار ملاقات با فرمانده ی ما شد ، دوستان به خاطر مسائل امنیتی ، شخص دیگری را به عنوان فرمانده به افسر بعثی معرفی کردند. اما افسر عراقی در کمال تعجب گفت: نه! این فرمانده ی شما نیست. او سوار بر یک اسب سفید بود و ما هر چه به سمتش تیر اندازی کردیم ، موفق نشدیم او را بزنیم. من می خواهم او را ببینم »

/ 0 نظر / 6 بازدید