می گویند جلیلی کاندیدای انحرافی شده!

رای به دکتر جلیلی-یعنی ادامه وهم پیمانی با راه خون شهداست
می گویند جلیلی کاندیدای انحرافی شده!
آخر سعید را چه کارش است به جریان انحرافی!
برای منحرف شدن “پا” می خواهد تا ارزش ها را پایمال کنی.
“پا” می خواهد تا از انقلاب دور شوی.
“پا” می خواهد تا به خط رهبری پشت “پا” بزنی!
نـــــــــــــــــــه!! سعید ما این “پا” ها را ندارد!
او یک “پا” دارد که آن را گذاشته تا جا “پا“ی رهبری نهد،
تا برحقوق ملت “پا” فشاری کند. تا در برابر دشمن”پا“یداری کند.
تا از ارزش ها “پا“سداری کند. همانطور که آن “پا“یش را داده.
او تا آخـــــــــــــــــــــــ ــــر “پا” کار مانده است…

افسران - ما را ببخشید...
/ 0 نظر / 6 بازدید