در روزگاری که همه .....

روزگار غربت

در روزگاری که همه تأسف از وضعیت حجاب جامعه دارند و قدمی نمی گیرند ،

شهدا شما برگردید این شهر به فرماندهی شما احتیاج دارد

شما فقط مرد جنگ و عمل هستید

رزمندگان کمیل و یارسول کجایید؟

کجایند طاهری و باکری و خجسته

کجایند حاج اسماعیل حیدری ها

کجایند مردان بی ادعا

شهدا برگردید این دل بی تاب شده است و ما در کمین دشمن گرفتارشدیم. زمین خوردیم .

برگردید و این معبر ها رابازکنید ، خط شکنان جنگ برگردید .........

افسران - روزگار غربت
/ 0 نظر / 10 بازدید