القاب حضرت زهرا

 

۶٫کریمة : بزرگوار

۷٫رحیمة : با محبت ومهربان

۸٫شهیدة : شهید شده

۹٫عفیفة : پاکدامن

۱۰٫قانعة : کم توقع

۱۱٫رشیدة : کامل

۱۲٫شریفة : شرافتمند

۱۳٫حبیبة : دوست وبا محبت

۱۴٫محرّمة : گرامی و مورد احترام

۱۵٫صابرة : پایدار

۱۶٫سلیمة : سالم، اهل سازش، بی عیب ونقص

۱۷٫مکرمة : بزگوار وگرامی

۱۸٫صفیّة : برگزیده

۱۹٫عالمة : دانشمند

۲۰٫علیمة : دانا

۲۱٫معصومة : نگهداشته شده،بی گناه

۲۲٫مغضوبة : ربوده شده،کسی که حقش غصب شده

۲۳٫مظلومة : ستمدیده

۲۴٫میمونة : خوش یمن وبابرکت

.منصورة : یاری شده ، خداوند او را یاری کرده است

۲۶٫محتشمة : با حشمت و احترام

۲۷٫جمیلة : زیبا

۲۸٫جلیلة : بزرگ

۲۹٫معظّمة : احترام گذاشته شده ، گرامی

۳۰٫حاملة البلوی بغیر شکوی : بلا کش نستوه بی شکوه و شکایت

۳۱٫حلیفة العبادة و التقوی : قسم خورده ی پرستش و پرهیزکاری

۳۲٫حبیبة الله : محبوب خدا

۳۳٫بنت الصّفوة : دخترِ برگزیده

۳۴٫رکن الهدی : پایه ی هدایت

۳۵٫آیة النّبوّة : نشان نبوّت

۳۶٫شفیعة العصاة : شفاعت کننده ی گناهکاران

۳۷٫اُمّ الخیرة : مادر نیکوکاران

۳۸٫تفّاحة الجنّة : سیب بهشتی

۳۹٫مطهرة : پاکیزه شدن

۴۰٫سیدةالنساء : بزرگبانویزنان

۴۱٫بنت المصطفی : دختر حضرت مصطفی(ص)

۴۲٫صفوة الرّبّها : برگزیده ی پروردگار

۴۳٫موطن الهدی : جایگاه هدایت

۴۴٫قرّة العین المصطفی : نور چشم پیامبر اکرم(ص)

۴۵٫بضعة المصطفی : پاره ی تن پیامبر(ص)

۴۶٫مهجة المصطفی : خون زندگی قلب مصطفی(ص) ، آخرین قطرات خون در قلب که موجب ادامه ی حیات است

۴۷:بقیّة المصطفی : بازمانده ی حضرت رسول(ص)

۴۸٫حکیمة : با حکمت و دارای فهم و ادراک حکیمانه

۴۹٫فهیمة : با فهم

۵۰٫عقیلة : خردمند

۵۱٫محزونة : غمگین

۵۲٫مکروبة : دل شکسته

۵۳٫علیلة : بیمار و مریض

۵۴٫عابدة : پرستنده

۵۵٫زاهدة : پارسا

۵۶٫قوّامة : شب زنده دار

۵۷٫باکیة : گریه کننده

۵۸٫بقیّة النّبوّة : باز مانده ی پیامبری

۵۹٫صوّامة : بسیار روزه گیر

۶۰٫عطوفة : با عاطفه و محبّت

۶۱٫رئوفة : دلسوز و مهربان

۶۲٫حنّانة : غمخوار و با محبّت

۶۳٫بِرّة : نیکوکار

۶۴٫شفیقة : دلسوز و مهربان

۶۵٫إنانة : دردمند

۶۶٫والدة الصّبتین : مادر دو نواده ی پیامبر

۶۷٫دوحة النّبی : شاخسار پیامبر

۶۸٫نور سماوی : نور آسمانی

۶۹٫زوجة الوصیّ : همسر جانشین پیامبر

۷۰٫بدر تمام‌ : ماه شب چهارده

۷۱٫غرّة غراء : سپید رویِ نورانی

۷۲٫درّة بیضاء : گوهر تابناک

۷۳٫روح أبیها : روان پدر بزرگوارش حضرت رسول(ص)

۷۴٫واسطة قلّادة الوجود : حلقه ی اتصال زنجیر هستی

۷۵٫درّة البحر الشّرف و الجود : در دریای شرافت و سخاوت

۷۶٫ولیّة الله : دوست خدا و کسی که خدا او را ولی قرار داده

۷۷٫سرّ الله : راز نهانی خدا

۷۸٫امینة الوحی : امین وحی الهی

۷۹٫عین الله : دیده ی خدایی

۸۰٫مکینة فی عالم السّماء : دارنده ی جایگاه در عالم آسمان

۸۱٫جمال الآباء : موجب زیبایی پدران

۸۲٫شرف الأبناء : افتخار برای فرزندان

۸۳٫درّة البحر العلم و الکمال : درّ دریای دانش و کمال

۸۴٫جوهرة العزّ و الجلال : گوهر تابناک عزّت و بزرگوار

۸۶٫مجموعة الماصر العلّیّة : گرد آورنده ی یادگارهای برین

۸۷٫مشکوة نور الله : چراغدان نور الهی

۸۸٫زجاجة : شیشه وچرغدان نور الهی

۸۹٫کعبة الآمال لأهل الحاجة : کعبه آرزوهای نیازمندان

۹۰٫لیلة القدر : شب قدر:مقصود از “لیلةالقدر” در قرآن فاطمه(س)است

۹۱٫لیلة مبارکة : شب با برکت

۹۲٫ابنة من صلّت به الملائکة : دختر آن کس که فرشتگان به او اقتدا کرده و نماز خواندند

۹۳٫قرار قلب امّها المعظّمة : آسایش بخش دل مادر بزگوارش

۹۴٫عالیة المحلّ : بلند جایگاه

۹۵٫ سرّ العظمة : راز بزگی وبزگواری

۹۶٫مسکورة الظلع : پهلو شکسته 

۹۷٫رضیض الصّدر : سینه شکسته

۹۸٫مغضوبة الحق : کسی که حقش غصب شده است

۹۹٫خفی القبر : کسی که قبرش پنهان است

۱۰۰٫مجهولة القدر : قدر ناشناخته

۱۰۱٫ممتحنة : آزمایش شده

۱۰۲٫المظلوم زوجها : کسی که هسرش ستم دیده است

۱۰۳٫المقتول ولدها : فرزند کشته شده

۱۰۴کوثر : صاحب خیر فراوان ، صاحب فرزندان بسیار

 سلامتی وتعجیل در فرج فرزند فاطمه صلوات

القاب حضرت زهرا(سلام الله علیها)

/ 0 نظر / 5 بازدید