حرف دل با بابا

جایزه بابا

دفتر را برد گذاشت رو به روی قاب عکس عبد الله و گفت: بیا این همه نمره بیست.
بغض سنگینی گلومو گرفته بود، رو به قاب عکس کرد و گفت: مگه نگفتی هر وقت نمره بیست بگیرم جایزه میدی؟
بعد با نگاه معصومانه اش گفت: "

 

افسران - جایزه بابا

 

 

 

 

مامان من اصلا از بابا  جایزه نمیخوام فقط بگو بابا بیاد خونه."

/ 0 نظر / 7 بازدید