بیان علامه شهر در وصف امام خامنه ای

ایت الله جوادی املی:
افسران -  ایت الله جوادی املی:

 ایت الله جوادی املی:
رهبری نه پست است نه مقام. بلکه امام جامعه است.چگونه است که در نماز با اقتدای چند نفر می گوییم امام جماعت، اما به رهبر جهان اسلام نگوییم امام ؟ هر لفظی غیر از " امام خامنه ای" جفاست به ایشان

/ 0 نظر / 5 بازدید