«یا حسین شهید»

«یا حسین شهید»
افسران - «یا حسین شهید»

بسم الله الرحمن الرحیم
در روز تبادل پیکر شهدا، یکی از شهدایی که عراقی‌ها
کشف کرده بودند، هویتش معلوم نبود...
سردار باقرزاده پرسید: از کجا می‌گویید این شهید ایرانی است؟
پاسخ عراقی‌ها جگرمان را حال آورد...
ژنرال بعثی گفت: همراه این شهید پارچه قرمزرنگی بود که روی آن نوشته شده «یا حسین شهید».
از این پارچه مشخص شد که ایرانی است.

/ 0 نظر / 7 بازدید