دست مجروحی که ریشه در “کف العباس” دارد

 

ویلا ندارد…
بیت دارد ، بیت که نه ، کاروان سراست

خانه اش به جای فرش عرش دارد وگلیم وچند تکه آسمان همه چیز ساده است ، مثل خانه زهرا (س)مثل خیمه حسین (ع) ، حسینیه امام خمینی دارد

بوی از شهادت دارد و چفیه بر گردن دارد
عصایی که چوبش از شجره طوباست
حکایت دست مجروح اوریشه در “کف العباس” دارد

فلذاست که حضرت ماه است...

8327825-b.jpg

 

/ 0 نظر / 33 بازدید