مردان بی ادعا

کجایند مردان بی ادعا . . .

مردانی که برای جاودانه ماندن ایران تن به ذلت نداده اند و همچون غرش شیران بر دشمنان حمله ور شدن اما این رشادت ها فقط برای دهه 60 بود و برای دهه 90 باید در برابر دشمن سر تعظیم فرود بیاوریم ....

بدانید ما پیرو سرداران بی سری همچون همت هستیم و تن به ذلت نداده و شعار ما هیهات من الذله است . ( یاحسین )

افسران - کجایند مردان بی ادعا . . .
/ 0 نظر / 29 بازدید