گردان عاشورا

کربلای ۴ و تجلی مظلومیت و شجاعت بسیجیان لشکر ۲۵ کربلا

  گردان عاشورا

کجاست غیرت و جوانمردی و فتوت و نوعدوستی که یک خانواده ده نفری دزفولی تکه تکه شوند و انسان فقط به زن و فرزند و دارایی خود بچسبد و آنوقت هم دم از مسلم و مومن بودن بزند

 

/ 0 نظر / 8 بازدید