راست می گویی مادر!

راست می گویی مادر ! ای کاش یاد می گرفت !
افسران - راست می گویی مادر ! ای کاش یاد می گرفت !
زمانی که شهید مهندس مهدی باکری ،فرمانده دلیر لشکر 31 عاشورا شهردار ارومیـــه بود روزی برایش خبر آوردند که بر اثر بارندگی زیاد، در بعضی نقاط سیل آمده است. مَهدی گروه های امدادی را اعزام کرد وخود هم به کمک سیل زدگان شتافت. در کنار خانه ای، پیر زنی به شیوَن نشسته بود، آب وارد خانه اش شده بود و کف اتاق ها را گرفته بود،در میان جمعیت،چشم پیرزن به مهدی خیره شده بود که سخت کار می کرد،پیرزن به مهدی گفت:«خدا عوضت بدهد،مادر،خیر ببینی،نمی دانم این شهردار فلان فلان شده کجاست،ای کاش یک جو از غیرت شما رو داشت»... و آقا مهدی خنده ای کرد و گفت: راست می گویی مادر! ای کاش یاد می گرفت
/ 0 نظر / 3 بازدید