رهبرم خامنه ای ( مدظله ) دل تنگ است

در دلم یکسره من شوق شهادت دارم              درسرم ول وله ایست،حس سعادت دارم
دلم از ماندن اینجا زار است                              در دلم یکسره من عشق شهادت دارم
رهبرم خامنه ای ( مدظله ) دل تنگ است           و من امشب هوس شهد شهادت دارم

1059950.jpg

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
boshra

[گل][گل][گل][گل]