حمله عاشقانه

آقای اسرائیل منتظر حمله شما هستیم !
افسران - آقای اسرائیل منظر حمله شما هستیم !

آقای اسرائیل ! در خبرها شنیدم که می خواهی به ما حمله کنی .
اتفاقا تصمیم بسیار خوبی گرفته ای .
می خواهی با این کارت به همه نشان دهی که هیچ ما را نشناختی .
درست است تو ما را نمی شناسی اما اجداد ما را که یادت هست .
بچه های خیبر را می گویم ، بدر را ، خندق و فتح المبین را می گویم ، والفجر 8 و کربلای 5 را می گویم .
آری ما بچه های همان هاییم . الآن هم دلمان برای کلاشینکف خیلی تنگ شده است .
برای سنگرهای خاکی . دلمان برای سربندهای یازهرا و لبخندهای بی ریا یه ذره شده و سرمان هم حال و هوای نیزه سواری کرده است !

/ 0 نظر / 6 بازدید