لبیک یا حسین ما روی میز است

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: شما کاری کردید که مردم دیگر شعار "یا حسین غریب مادر" نگفته و به جای آن "لبیک یا حسین(ع)" بگویند و در محرم امسال دیده شد که در شهرهای کوچک و بزرگ این شعار به لبیک یا حسین(ع) تبدیل شد و این کار بزرگ را شما انجام دادید.
 افسران - گزینه لبیک یا حسین ما هم روی میز است

وی بیان کرد: هنگامی که مذاکره کنندگان هسته ای می‌گویند گزینه نهایی روی میز است ما نیز می‌گوییم "لبیک یا حسین" روی میز است و این فخر است و نباید آن را از دست داد. 

/ 0 نظر / 20 بازدید